انواع کیت تحقیقاتی | برندهای کیت تحقیقاتی | انواع کیت آزمایشگاهی | برندهای کیت آزمایشگاهی

طراحی سایت اراک انواع کیت تحقیقاتی | برندهای کیت تحقیقاتی | انواع کیت آزمایشگاهی | برندهای کیت آزمایشگاهی مای بایو سورس کیت تحقیقاتی نیو انگلند بایولب کیت تحقیقاتی نواس بیولوژیک کیت تحقیقاتی مای بایو سورس کیت تحقیقاتی کیاژن کیت تحقیقاتی سیگما آلدریچ کیت تحقیقاتی سانتاکروز کیت تحقیقاتی ژن اسکریپت کیت تحقیقاتی زل بیو کیت تحقیقاتی ری بایوتک کیت تحقیقاتی ری بایوتچ کیت تحقیقاتی ری بایو تچ کیت تحقیقاتی روژ کیت تحقیقاتی روچ کیت تحقیقاتی روج کیت تحقیقاتی ربایوتچ کیت تحقیقاتی تاکارا کیت تحقیقاتی پی سی آر کیت تحقیقاتی پرومگا کیت تحقیقاتی بیولجند کیت تحقیقاتی بیولایف کیت تحقیقاتی بی دی کیت تحقیقاتی بایوویژن کیت تحقیقاتی بایوماتیک کیت تحقیقاتی بایولب کیت تحقیقاتی بایوتچ ربیت کیت تحقیقاتی بایوتچ ربی کیت تحقیقاتی بایوبیسیک کیت تحقیقاتی بایو رد کیت تحقیقاتی بایو بیسیک کیت تحقیقاتی اینتروژن کیت تحقیقاتی انزو لایف ساینس کیت تحقیقاتی ابنوا کیت تحقیقاتی ابکم کیت تحقیقاتی آی بی ال کیت تحقیقاتی آر اند دی کیت تحقیقاتی ZellBio کیت تحقیقاتی Takara کیت تحقیقاتی Sigma Aldrich کیت تحقیقاتی Santa Cruz کیت تحقیقاتی roche کیت تحقیقاتی RayBiotech کیت تحقیقاتی Rabiotech کیت تحقیقاتی R&D Systems کیت تحقیقاتی Qiagen کیت تحقیقاتی Promga کیت تحقیقاتی pcr کیت تحقیقاتی Novus Biologicals کیت تحقیقاتی New England Biolabs کیت تحقیقاتی mybiosource کیت تحقیقاتی Invitrogen کیت تحقیقاتی IBL کیت تحقیقاتی GenScript کیت تحقیقاتی Enzo Life Sciences کیت تحقیقاتی Elabscience Biotechnology کیت تحقیقاتی Eagle Bioscience کیت تحقیقاتی BioVision کیت تحقیقاتی biotechrabbit کیت تحقیقاتی Biomatik کیت تحقیقاتی biolife-italiana کیت تحقیقاتی biolegend کیت تحقیقاتی Biolab کیت تحقیقاتی biobasic کیت تحقیقاتی Bio-rad کیت تحقیقاتی bd کیت تحقیقاتی Aviva Systems Biology کیت تحقیقاتی Abnova کیت تحقیقاتی Abcam کیت تحقیقاتی کیت آزمایشگاهی کیاژن سانتاکروز زل بیو ری بایوتک ری بایوتچ پرومگا بیولجند بایولب بایوبیسیک بایو رد ایو بیسیک انواع کیت تحقیقاتی انواع کیت آزمایشگاهی انزو لایف ساینس ابکم آی بی ال آر اند دی ZellBio TAKARA SANTA CRUZ Roche RayBiotech Rabiotech R&D Systems Qiagen Promga Novus Biologicals invitrogen IBL Enzo Life Sciences Elabscience Biotechnology Eagle Bioscience BioVision biotechrabbit Biomatik biolegend Biolab biobasic BIO-RAD Aviva Systems Biology Abnova ABCAM

انواع کیت تحقیقاتی | برندهای کیت تحقیقاتی | انواع کیت آزمایشگاهی | برندهای کیت آزمایشگاهی

انواع کیت تحقیقاتی :

کیت های تحقیقاتی همانطور که از اسمش مشخص هست برای انجام تحقیقات و ازمایش ها و پژوهش ها استفاده میشود که انواع مختلفی دارد

کیت های تحقیقاتی در حقیقت مجموع وسیله و مواد لازم برای انجام آزمایش های مشخص و پروژه های تحقیقاتی است که تمام نیاز محققان و دانشجویان در آن دیده شده است.

از مهم ترین و پرکاربردترین کیت تحقیقاتی میتوان کیت های استخراج  DNA ، RNA و پروتئین که معمولا برای جداسازی DNARNA و یا پلازمید و پروتئین از نمونه های خون،  مایعات بدن، بافت تازه ، بافت فریز شده، عصاره گیاه ، سرم ، باکتری ، قارچ و یا مخمر استفاده میشود.نمونه ی دیگر کیت های تحقیقاتی کیت های  PCR است . PCR  مخفف Polymerase Chain Reaction  هست که به منظور تکثیر یک نسخه منفرد یا نسخه‌های کمی از یک قطعه DNA با توالی خاص به تعداد هزار یا میلیون‌ها نسخه به کار می‌رود.

این تکنیک ابزاری آسان و ارزان قیمت برای تکثیر یک قطعه خاص از DNA است و برای اهدافی همچون تشخیص و نظارت بر بیماری‌های ژنتیکی، شناسایی مجرمان (در زمینهٔ پزشکی قانونی) و مطالعه عملکرد یک بخش هدف از DNA مورد استفاده قرار می‌گیردو اساس ان تغییر دما است. از دیگر کیت های تحقیقاتی میتوان به کیت های الایزا (ELISA) اشاره کرد که مخفف (Enzyme-linked immunosorbent) می باشد، روشی برای تشخیص ایمنی و کشف بیماری های موجود در خون است و اساس کار آن واکنش  بین آنتی ژن  و آنتی بادی  میباشد. کیت های الایزا انواع مختلفی دارد مانند elisa  direct elisa, in direct, sandwich و competitive elisa   هستند.

مطب پیشنهادی :
رزین پلی استر مجسمه سازی | پلی استر | مجسمه پلی استر | رنگ کردن مجسمه پلی استری

انواع کیت تحقیقاتی :

از موارد دیگر کیت های تحقیقاتی میتوان به کیت های تشخیص انتی بادی و کیتهای تحقیقاتی امینو اسیدها اشاره کرد.

 • کیت تحقیقاتی Sigma Aldrich | کیت تحقیقاتی سیگما آلدریچ
 • کیت تحقیقاتی biolegend | کیت تحقیقاتی بیولجند
 • کیت تحقیقاتی Qiagen | کیت تحقیقاتی کیاژن
 • کیت تحقیقاتی Roche | کیت تحقیقاتی روژ | کیت تحقیقاتی روچ | کیت تحقیقاتی روج
 • کیت تحقیقاتی Abcam | کیت تحقیقاتی ابکم
 • کیت تحقیقاتی Bio-rad | کیت تحقیقاتی بایو رد
 • کیت تحقیقاتی mybiosource | کیت تحقیقاتی مای بایو سورس
 • کیت تحقیقاتی Biolab | کیت تحقیقاتی بایولب
 • کیت تحقیقاتی Abnova | کیت تحقیقاتی ابنوا
 • کیت تحقیقاتی Novus Biologicals | کیت تحقیقاتی نواس بیولوژیک
 • کیت تحقیقاتی RayBiotech | کیت تحقیقاتی ری بایوتچ | کیت تحقیقاتی ری بایوتک
 • کیت تحقیقاتی Enzo Life Sciences | کیت تحقیقاتی انزو لایف ساینس
 • کیت تحقیقاتی Elabscience Biotechnology 
 • کیت تحقیقاتی Biomatik | کیت تحقیقاتی بایوماتیک
 • کیت تحقیقاتی R&D Systems | کیت تحقیقاتی آر اند دی
 • کیت تحقیقاتی Eagle Bioscience 
 • کیت تحقیقاتی Aviva Systems Biology
 • کیت تحقیقاتی Takara | کیت تحقیقاتی تاکارا
 • کیت تحقیقاتی biobasic | کیت تحقیقاتی بایوبیسیک | کیت تحقیقاتی بایو بیسیک
 • کیت تحقیقاتی Promga | کیت تحقیقاتی پرومگا
 • کیت تحقیقاتی Santa Cruz | کیت تحقیقاتی سانتاکروز
 • کیت تحقیقاتی ZellBio | کیت تحقیقاتی زل بیو
 • کیت تحقیقاتی IBL | کیت تحقیقاتی آی بی ال
 • کیت تحقیقاتی Rabiotech | کیت تحقیقاتی ری بایو تچ | کیت تحقیقاتی ری بایوتچ
 • کیت تحقیقاتی biotechrabbit | کیت تحقیقاتی بایوتچ ربیت
 • کیت تحقیقاتی Invitrogen | کیت تحقیقاتی اینتروژن
 • کیت تحقیقاتی Rabiotech | کیت تحقیقاتی ربایوتچ
 • کیت تحقیقاتی biolife-italiana | کیت تحقیقاتی بیولایف
 • کیت تحقیقاتی New England Biolabs | کیت تحقیقاتی نیو انگلند بایولب
 • کیت تحقیقاتی BioVision | کیت تحقیقاتی بایوویژن
 • کیت تحقیقاتی GenScript | کیت تحقیقاتی ژن اسکریپت
 • کیت تحقیقاتی bd | کیت تحقیقاتی بی دی
 • کیت تحقیقاتی biotechrabbit | کیت تحقیقاتی بایوتچ ربیت
 • کیت تحقیقاتی pcr | کیت تحقیقاتی پی سی آر
 1. Sigma Aldrich
 2.  biolegend
 3. Qiagen
 4. Thermofisher
 5. Roche
 6. Abcam
 7. Biorad
 8. mybiosource
 9. Biolab
 10. Abnova
 11. Novus Biologicals
 12. RayBiotech
 13. Enzo Life Sciences
 14. Elabscience Biotechnology
 15. Biomatik
 16. R&D Systems
 17. Eagle Bioscience
 18. Aviva Systems Biology
 19. Takara
 20. biobasic
 21. Promga
 22. fermentas
 23. santa cruz
 24. ZellBio

 25. IBL

 26. Rabiotech
 27. biotechrabbit
 28. Invitrogen

 29. biolife-italiana

 30. New England Biolabs

 31. BioVision

 32. GenScript

 33. bd

 34. biotechrabbit

 35. pcr

مطب پیشنهادی :
سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | sigma aldrich

سیگما ایران، شرکت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از برترین برند های دنیا

مرکز فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، فروش مواد آزمایشگاهی، فروش کیت تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاهی از معتبر ترین برندهای دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک آلمان، ترموفیشر، پرومگا و …

توجه: تمامی ماده ها و کیت های تحقیقاتی از بیش از ۲۰۰ برند و تامین کننده موجود می باشد!

 

مشتریان ما

سفیر آزما کیان سال ها تجربه فعالیت در زمینه مواد شیمیایی و کیت تحقیقاتی دارد، مشتریان سفیر آزما کیان گواهی بر عملکرد شرکت در این سال هاست.

بهترین برند ها

سفیر آزما کیان وارد کننده و توزیع کننده برترین برند های دنیا از جمله سیگما الدریچ، مرک، ترموفیشر و ده ها برند دیگر در زمینه مواد شیمیایی و کیت تحقیقاتی می باشد.

 

جهت خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی، تنها کافیست که با ما تماس بگیرید :

09357007743 , 02166074277

 

 

طراحی سایت اراک

طراحی سایت اراک انواع کیت تحقیقاتی | برندهای کیت تحقیقاتی | انواع کیت آزمایشگاهی | برندهای کیت آزمایشگاهی مای بایو سورس کیت تحقیقاتی نیو انگلند بایولب کیت تحقیقاتی نواس بیولوژیک کیت تحقیقاتی مای بایو سورس کیت تحقیقاتی کیاژن کیت تحقیقاتی سیگما آلدریچ کیت تحقیقاتی سانتاکروز کیت تحقیقاتی ژن اسکریپت کیت تحقیقاتی زل بیو کیت تحقیقاتی ری بایوتک کیت تحقیقاتی ری بایوتچ کیت تحقیقاتی ری بایو تچ کیت تحقیقاتی روژ کیت تحقیقاتی روچ کیت تحقیقاتی روج کیت تحقیقاتی ربایوتچ کیت تحقیقاتی تاکارا کیت تحقیقاتی پی سی آر کیت تحقیقاتی پرومگا کیت تحقیقاتی بیولجند کیت تحقیقاتی بیولایف کیت تحقیقاتی بی دی کیت تحقیقاتی بایوویژن کیت تحقیقاتی بایوماتیک کیت تحقیقاتی بایولب کیت تحقیقاتی بایوتچ ربیت کیت تحقیقاتی بایوتچ ربی کیت تحقیقاتی بایوبیسیک کیت تحقیقاتی بایو رد کیت تحقیقاتی بایو بیسیک کیت تحقیقاتی اینتروژن کیت تحقیقاتی انزو لایف ساینس کیت تحقیقاتی ابنوا کیت تحقیقاتی ابکم کیت تحقیقاتی آی بی ال کیت تحقیقاتی آر اند دی کیت تحقیقاتی ZellBio کیت تحقیقاتی Takara کیت تحقیقاتی Sigma Aldrich کیت تحقیقاتی Santa Cruz کیت تحقیقاتی roche کیت تحقیقاتی RayBiotech کیت تحقیقاتی Rabiotech کیت تحقیقاتی R&D Systems کیت تحقیقاتی Qiagen کیت تحقیقاتی Promga کیت تحقیقاتی pcr کیت تحقیقاتی Novus Biologicals کیت تحقیقاتی New England Biolabs کیت تحقیقاتی mybiosource کیت تحقیقاتی Invitrogen کیت تحقیقاتی IBL کیت تحقیقاتی GenScript کیت تحقیقاتی Enzo Life Sciences کیت تحقیقاتی Elabscience Biotechnology کیت تحقیقاتی Eagle Bioscience کیت تحقیقاتی BioVision کیت تحقیقاتی biotechrabbit کیت تحقیقاتی Biomatik کیت تحقیقاتی biolife-italiana کیت تحقیقاتی biolegend کیت تحقیقاتی Biolab کیت تحقیقاتی biobasic کیت تحقیقاتی Bio-rad کیت تحقیقاتی bd کیت تحقیقاتی Aviva Systems Biology کیت تحقیقاتی Abnova کیت تحقیقاتی Abcam کیت تحقیقاتی کیت آزمایشگاهی کیاژن سانتاکروز زل بیو ری بایوتک ری بایوتچ پرومگا بیولجند بایولب بایوبیسیک بایو رد ایو بیسیک انواع کیت تحقیقاتی انواع کیت آزمایشگاهی انزو لایف ساینس ابکم آی بی ال آر اند دی ZellBio TAKARA SANTA CRUZ Roche RayBiotech Rabiotech R&D Systems Qiagen Promga Novus Biologicals invitrogen IBL Enzo Life Sciences Elabscience Biotechnology Eagle Bioscience BioVision biotechrabbit Biomatik biolegend Biolab biobasic BIO-RAD Aviva Systems Biology Abnova ABCAM

متفرقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *