انجام پایان نامه عمران | مشاوره انجام پایان نامه عمران دکتری ارشد

انجام پایان نامه عمران | مشاوره انجام پایان نامه عمران دکتری ارشد

انجام پایان نامه عمران | مشاوره انجام پایان نامه عمران دکتری ارشد

تغییر در لایه های خاک به هنگام زلزله یکی از بزرگترین دلایل تخریب ساختمان ها و سازه های ژئوتکنیکی می باشد. در چهل سال اخیر روش های مختلفی برای تعیین و یا تخمین نشست لایه ماسه در خاک تحت بارگزاری های لرزه ای ارائه شده است. اکثر این روش ها متمرکز بر ماسه در حالت خشک و یا اشباع در آب می باشند که یک خلا بزرگی در درک اولیه از مکانیزم نشست ذرات ماسه در حالت اشباع جزئی در شرایط لرزه ای ایجاد کرده است. روند طراحی لایه های ماسه اشباع شده جزئی نیاز به توسعه بیشتر دارد چراکه این لایه های خاک نسبت به سایر لایه ها در حالت خشک و یا اشباع کامل در آب عملکرد متفاوتی در شرایط بارگزاری زلزله دارند. در انجام پایان نامه عمران حاضر روشی تجربی بر پایه تنش موثر پیشنهاد شده است تا نشست لایه های آزاد ماسه با اشباع جزئی را تحت زلزله پیشبینی کند. این روش از کوپل پیچیده بین ناحیه تنش و تراکم لرزه ای و همچنین فشار آب حفره ای ایجاد شده در زمان زلزله استفاده می کند. بنابراین از  یک مطالعه ازمایشگاهی صورت گرفته بر روی ذرات خاک اشباع شده در مدل طراحی شده استفاده شد تا روابط ورودی برای متغیرهای مختلف در طول بارگذاری زلزله تایین شده و همچنین نشست تخمینی به دست آمده از روش تجربی پیشنهادی تایید شود.

مطلب پیشنهادی :  انجام پایان نامه دکتری عمران و مشاوره انجام رساله دکترای عمران

تز آنلاین برندی متفاوت در خدمات پایان نامه و مشاوره پروپوزال با همکاری اساتید برجسته ایران

مشاوره پروپوزال دکتری و مشاوره پروپوزال ارشد و مشاوره انجام پایان نامه ارشد و مشاوره انجام پایان نامه دکتری

تلفن مشاوره 09199631325 می باشد (پایان نامه و مقاله)

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.