مجلات علمی و پژوهشی رشته مدیریت مالی

مجلات علمی و پژوهشی رشته مدیریت مالی

مجلات علمی و پژوهشی رشته مدیریت مالی| مجلات علمی و ترویجی مدیریت مالی

مجلات علمی و پژوهشی رشته مدیریت مالی :

لیست مجلات علمی رشته مدیریت مالی وزارت علوم، فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته مدیریت مالی، مقالات علمی و پژوهشی ژورنال های داخلی رشته مدیریت مالی، فهرست مجلات و نشریات علمی و ترویجی مدیریت مالی، راهنمایی پذیرش اکسپت فوری و تضمینی مقاله علمی و پژوهشی مدیریت مالی، پذیرش مقاله علمی و ترویجی مدیریت مالی از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

1. فصلنامه بورس اوراق بهادار
ISSN 5431-2228
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: سازمان بورس و اوراق بهادار
مدير مسئول: دكتر شاپور محمدي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 40 + متن »

2. نشريه تحقيقات مالي
ISSN 1024-8153
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده مديريت دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر طهمورث حسنقلي پور ياسوري
سردبير: دكتر رضا راعي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 49 + متن »

3. نشريه تحقيقات مالي اسلامي
ISSN 2251-8290
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه امام صادق (ع)
مدير مسئول: حسين عرب اسدي
سردبير: حجت الاسلام و المسلمين سيد عباس موسويان
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 14 + متن »

4. فصلنامه چشم انداز مديريت مالي و حسابداري
ISSN 2251-9882
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر محمداسماعيل فدايي نژاد
سردبير: دكتر غلامحسين اسدي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 21 + متن »

5. فصلنامه دانش سرمايه گذاري
ISSN 2322-5777
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن مهندسي مالي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر فريدون رهنماي رود پشتي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 26 + متن »

6. فصلنامه دانش مالي تحليل اوراق بهادار
ISSN 2251-6859
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
مدير مسئول: دكتر مهدي تقوي
سردبير: دكتر هاشم نيكو مرام
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال يازدهم شماره 38 + متن »

7. مجله راهبرد مديريت مالي
ISSN 2345-3214
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه الزهرا (س) – دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد
مدير مسئول: دكتر محمدرضا رستمي
سردبير: دكتر ابراهيم عباسي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 20 + متن »

8. مجله مديريت دارايي و تامين مالي
ISSN 2383-1170
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر حسين رضايي دولت آبادي
سردبير: دكتر سعيد فتحي
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

9. فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار فارسي – انگليسي
ISSN 2251-9165
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
مدير مسئول: دكتر وحيدرضا ميرابي
سردبير: دكتر فريدون رهنماي رودپشتي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 35 »

 

مطلب پیشنهادی :  نوشتن مقاله

 

تز آنلاین گروپ | مرکز مشاوره انجام پایان نامه دکتری و ارشد و مشاوره چاپ مقاله علمی و پژوهشی در ایران

تلفن : 09353132500 و 09199631325

افزودن یک دیدگاه