مجلات علمی و پژوهشی رشته مهندسی برق

مجلات علمی و پژوهشی رشته مهندسی برق

مجلات علمی و پژوهشی رشته مهندسی برق| مجلات علمی و ترویجی مهندسی برق

مجلات علمی و پژوهشی رشته مهندسی برق :

لیست مجلات علمی رشته مهندسی برق وزارت علوم، فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته مهندسی برق، مقالات علمی و پژوهشی ژورنال های داخلی رشته مهندسی برق، فهرست مجلات و نشریات علمی و ترویجی مهندسی برق، راهنمایی پذیرش اکسپت فوری و تضمینی مقاله علمی و پژوهشی مهندسی برق، پذیرش مقاله علمی و ترویجی مهندسی برق از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

1. The ISC International Journal of Information
The ISC International Journal of Information Security
ISSN 2008-2045
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن رمز ايران
مدير مسئول: پروفسور محمدرضا عارف
سردبير: پروفسور رسول جليلي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 1 + متن »

2. Journal of Operation and Automation in Power Engineering انگليسي
Journal of Operation and Automation in Power Engineering
ISSN 2322-4576
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه محقق اردبيلي
مدير مسئول: پروفسور حسين شايقي
سردبير: پروفسور حيدرعلي شايانفر
محل انتشار: اردبيل ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

3. نشريه الكترومغناطيس كاربردي
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه جامع امام حسين (ع)
مدير مسئول: دكتر عليرضا صادقي
سردبير: دكتر حسن مهديان
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 3 + متن » اشتراک»

4. نشريه انرژي ايران
ISSN 1028-3706
فصلنامه علمي – ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: مهندس حميد چيت چيان
سردبير: دكتر سيدمحمد صادق زاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 61 + متن »

5. مجله بين المللي مهندسي برق و الكترونيك انگليسي
Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering
ISSN 2008-6075
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي اميركبير
مدير مسئول: دكتر مسعود برومند
سردبير: دكتر عبدالعلي عبدي پور
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجاهم شماره 1 + متن »

6. نشريه بين المللي الكترونيك صنعتي، كنترل و بهينه سازي انگليسي
International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization
ISSN 2645-3517
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه سيستان و بلوچستان
سردبير: دكتر سيدمسعود بركاتي
محل انتشار: زاهدان ساير مشخصات»

7. مجله بين المللي فناوري اطلاعات و ارتباطات انگليسي
International Journal Information and Communication Technology Research
ISSN 2251-6107
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات مخابرات ايران
مدير مسئول: دكتر مهدي اخوان
سردبير: كامبيز بديع
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 4 + متن »

8. فصلنامه پردازش علائم و داده ها
ISSN 2008-3262
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه توسعه فناوري ‌هاي پيشرفته خواجه نصيرالدين طوسي
مدير مسئول: دكتر جواد شيخ زادگان
سردبير: دكتر احمد اكبري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 35 + متن »

9. فصلنامه رادار
ISSN 2345-4024
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه جامع امام حسين (ع) – دانشكده و پژوهشكده مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات
مدير مسئول: دكتر مسعود باقري
سردبير: دكتر عباس شيخي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

10. نشريه سامانه هاي غيرخطي در مهندسي برق
ISSN 2322-3146
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي سهند
مدير مسئول: دكتر مهرداد امامي تبريزي
سردبير: دكتر اكبر غفارپور رهبر
محل انتشار: تبريز ساير مشخصات»

11. مجله ساينتيا ايرانيكا انگليسي
Scientia Iranica
ISSN 1026-3098
دوماهنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي شريف
مدير مسئول: دكتر علي اكبر صالحي
سردبير: دكتر ابوالحسن وفائي، دكتر سيدتقي اخوان نياكي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 124 + متن »

12. فصلنامه هوش محاسباتي در مهندسي برق
ISSN 2251-6530
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر رحمت الله هوشمند
سردبير: دكتر امين خدابخشيان
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 4 + متن »
»» اين نشريه تا سال پنجم با نام سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق منتشر شده است

13. فصلنامه صنايع الكترونيك
ISSN 1683-0857
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: صنايع الكترونيك ايران
سردبير: دكتر محمدكاظم مروج فرشي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 4 + متن »

14. نشريه عصر برق
ISSN 3828-2588
فصلنامه علمي – ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران
مدير مسئول: دكتر حبيب رجبي مشهدي
سردبير: دكتر جواد ساده
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 8 + متن » اشتراک»

15. نشريه علوم رايانشي
فصلنامه علمي – ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن انفورماتيك ايران
مدير مسئول: مهندس ابراهيم نقيب زاده مشايخ
سردبير: دكتر عباس نوذري داليني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دوم شماره 8 »

16. مجله علوم كامپيوتر و امنيت انگليسي
Journal of Computing and Security
ISSN 2322-4460
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر بهروز ترك لادني
سردبير: دكتر محمدرضا نقش نيلچي
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 4 + متن »

17. مجله علوم و تكنولوژي – مهندسي برق انگليسي
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering
ISSN 2228-6179
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
سردبير: دكتر مسندي شيرازي، سردبير افتخاري: دكتر يعقوبي
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين سال سي و نهم شماره 2 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

18. نشريه فرماندهي و كنترل
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا عارف
سردبير: دكتر سيدضياءالدين قاضي زاده
ساير مشخصات» عناوين شماره 2 + متن »

19. مجله كنترل
ISSN 2008-8345
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن مهندسان كنترل و ابزار دقيق ايران
مدير مسئول: پروفسور ايرج گودرزنيا
سردبير: پروفسور علي خاكي صديق
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دوازدهم شماره 1 + متن »

20. نشريه كنترل صنعتي فارسي
ISSN 2588-4158
دوفصلنامه علمي – ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن مهندسان كنترل و ابزار دقيق ايران با همكاري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
مدير مسئول: مهندس عباس شعري مقدم
سردبير: دكتر سيدعلي اكبر صفوي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات»
21. مجله كيفيت و بهره­ وري صنعت برق ايران
ISSN 2322-2344
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن مهندسي بهره وري صنعت برق ايران
مدير مسئول: حسين مهريان اصفهاني
سردبير: حسين عسكريان ابيانه
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 13 + متن »

22. مجله بين المللي تحقيقات علوم شبيه سازي، شناسايي، مدلسازي و كنترل اميركبير انگليسي

Amirkabir International Journal of Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control)
ISSN 2008-6067
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي اميركبير
مدير مسئول: دكتر مسعود برومند
سردبير: دكتر محمدباقر منهاج
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجاهم شماره 1 »

23. مجله هوش مصنوعي و داده كاوي انگليسي
Journal of Artificial Intelligence and Data Mining
ISSN 2322-5211
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي شاهرود
سردبير: دكتر حميد حسن پور
محل انتشار: شاهرود ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

24. نشريه محاسبات نرم فارسي – انگليسي
ISSN 2322-3707
دوفصلنامه علمي – ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه كاشان
مدير مسئول: سيد مرتضي بابامير
سردبير: سعيد جليلي
محل انتشار: كاشان ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

25. فصلنامه مدل سازي در مهندسي
ISSN 2008-4854
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه سمنان
مدير مسئول: پروفسور عبدالحسين فريدون
سردبير: پروفسور نيما امجدي
محل انتشار: سمنان ساير مشخصات» عناوين شماره 52 »
»» اين مجله تا پيش از سال 88 و دريافت رتبه علمي پژوهشي با نام فصلنامه دانشكده مهندسي دانشگاه سمنان منتشر شده است.

26. مجله مهندسي برق و الكترونيك ايران فارسي – انگليسي
ISSN 1735-7152
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پروفسور حسن غفوري فرد
مدير مسئول: مهندس مسعود حجت
سردبير: پروفسور گئورگ قره پتيان
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پانزدهم شماره 2 + متن »

27. فصلنامه مهندسي و مديريت انرژي
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه كاشان
مدير مسئول: دكتر عباس كتابي
سردبير: پروفسور محسن محسن نيا
محل انتشار: كاشان ساير مشخصات» عناوين شماره 28 »
»» اين مجله تا شماره پاييز 91 با نام فصلنامه مديريت انرژي منتشر شده است.

28. فصلنامه مهندسي مخابرات انگليسي
Journal of Communication Engineering
ISSN 2322-4088
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شاهد
مدير مسئول: دكتر محمد پويان
سردبير: دكتر حميدرضا حسني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

29. مجله مهندسي برق
ISSN 2008-7799
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: رئيس دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
مدير مسئول: دكتر اصغر عسگري
سردبير: دكتر ابراهيم بابايي
محل انتشار: تبريز ساير مشخصات» عناوين سال چهل و هشتم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا سال 87 با عنوان مجله دانشكده فني تبريز منتشر شده است.

30. نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران
ISSN 1682-3745
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشكده برق جهاد دانشگاهي
مدير مسئول: دكتر حميدرضا طيبي
سردبير: دكتر حميدرضا صادق محمدي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 47 + متن »

31. مجله مهندسي برق و الكترونيك انگليسي
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering
ISSN 1735-2827
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه علم و صنعت ايران
مدير مسئول: معاونت پژوهشي دانشگاه علم و صنعت ايران
سردبير: دكتر شهرام جديد
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهاردهم شماره 2 + متن »

32. فصلنامه مهندسي برق مدرس انگليسي
ISSN 2228-527x
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر علي يزديان ورجاني
سردبير: دكتر وحيد احمدي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال شانزدهم شماره 4 + متن »
»» اين مجله تا پايان سال 88 با عنوان فني مهندسي مدرس منتش

 

مطلب پیشنهادی :  لیست مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد

تز آنلاین گروپ | مرکز مشاوره انجام پایان نامه دکتری و ارشد و مشاوره چاپ مقاله علمی و پژوهشی در ایران

تلفن : 09353132500 و 09199631325

افزودن یک دیدگاه