موسسه نوشتن پایان نامه ارشد و دکترا در تهران

موسسه نوشتن پایان نامه ارشد و دکترا در تهران

موسسه نوشتن پایان نامه ارشد و دکترا در تهران

موسسه نوشتن پایان نامه ارشد و دکترا در تهران :

برای نوشتن پایان نامه در ابتدا باید به دنبال موضوعی باشید که تا الان درباره آن پژوهشی انجام نشده باشد . برای پیدا کردن چنین موضوعی علاوه بر سرچ های اینترنتی و کمک استاد راهنما ، می توانید از دغدغه های خود در رشته مورد مطالعه تان نیز استفاده کنید . پس از انتخاب موضوع ، نوبت به ارائه پروپوزال که خلاصه ای از مطالب پایان نامه است می رسد تا اساتید گروه آموزشی پس از مطالعه و آشنایی با موضوع و سوال های پژوهش ، آن را تایید نمایند .

پس از تایید پروپوزال خیلی از دانشجویان به دنبال این هستند که چگونه پایان نامه خود را بنویسند و یا در ابتدا از کجا شروع کنند ؟ همچنین برخی از دانشجویان اطلاعات کافی از ساختار و فصل بندی پایان نامه نداشته و نمی دانند در هر فصل چه مطالبی را باید ارائه داد . به همین دلیل ما در ادامه مقاله سعی داریم دانشجویان را با فصل بندی و نحوه نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد آشنا کنیم .

فصل بندی پایان نامه کارشناسی ارشد

فصل های پایان نامه به اجزای اصلی یک مقاله شباهت زیادی دارد اما از آن کامل تر است . پایان نامه ها پس از ارائه چکیده از پنج فصل مقدمه ، مرور ادبیات و پیشینه پژوهش ، روش تحقیق ، تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری تشکیل شده اند که در ادامه به توضیح هر یک از آن ها می پردازیم .

 چکیده :

چکیده خلاصه ای از جنبه های اصلی و مهم یک پایان نامه است که معمولا در یک پاراگراف 300 کلمه ای نوشته شده و بصورت متوالی از بخش هایی مانند هدف کلی ، مسئله تحقیق ، یافته های اصلی ، تجزیه و تحلیل و کلمات کلیدی تشکیل شده است . چکیده جزو فصل های پایان نامه محسوب نشده و قبل از فصل اول برای آشنایی مخاطبان با موضوع و یافته های پایان نامه ارائه می شود .

مطلب پیشنهادی :  نوشتن پایان نامه ارشد و دکترا را از کجا شروع کنیم ؟

 فصل اول : مقدمه

همانطور که گفته شد هر فصل پایان نامه با مقدمه شروع می شود . یعنی حتی فصل اول را هم باید با یک مقدمه کوتاهی شروع کرد و سپس به طرح مسئله پرداخت . پس از توضیح چرایی انتخاب چنین موضوعی ، دانشجو می بایست ضرورت پرداختن به این موضوع را از ابعاد مختلف بررسی و کاربرد آن را در جهان واقعی شرح دهد . اهداف و فرضیه های تحقیق و همچنین شرح واژگان کلیدی نیز از اقدامات بعدی برای نوشتن این فصل است .

 فصل دوم : پیشینه پژوهش

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به پیشینه پژوهش است . یعنی نظریه متخصصان در این قسمت مفصلا توضیح داده می شود . توجه شود که نوع نگارش فصل دوم بسیار مهم است ، چرا که مطالب به هیچ وجه نباید کپی سایر کتاب ها و مقالات بوده و می بایست خلاصه ای از فهم دانشجو همراه با ذکر منابع در انتهای هر پاراگراف باشد .

 فصل سوم : روش تحقیق

فصل سوم مربوط به روش شناسی یا همان روش تحقیق (کمی و کیفی ) است که شیوه جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها را توضیح می دهد . در این قسمت جامعه آماری تحقیق ، نمونه ، روش نمونه گیری ، متغیر های تحقیق و ابزار اندازه گیری همراه با روایی و پایایی به منظور بسط دادن نتایج به دست آمده از پژوهش ارائه شده است .

مطلب پیشنهادی :  نوشتن پایان نامه ارشد و دکتری چه نکات کلیدی دارد ؟

 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم پایان نامه به یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و آن ها را در جداول و یا نمودارهای توصیفی به نمایش در می آورد . همچنین در این قسمت با استناد به اطلاعات به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها ، تایید یا رد هر فرضیه نیز بررسی می شود . دانشجویانی که می دانند مقاله چیست و چگونه نوشته می شود می توانند پس از دفاع ، با استفاده از اطلاعات فصل چهارم ، پایان نامه خود را در قالب مقاله ای نیز نوشته و منتشر کنند .

 فصل پنجم : نتیجه گیری

معمولا در قسمت نتیجه گیری خلاصه ای از چهار فصل گذشته و اقدامات انجام شده برای رسیدن به اهداف پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و در آخر یافته های موافق و مخالف پژوهش سال های گذشته نیز ارائه می شود .

موسسه نوشتن پایان نامه ارشد و دکترا در تهران

تز آنلاین برندی متفاوت در خدمات پایان نامه و مشاوره پروپوزال با همکاری اساتید برجسته ایران

مشاوره پروپوزال دکتری و مشاوره پروپوزال ارشد و مشاوره انجام پایان نامه ارشد و مشاوره انجام پایان نامه دکتری

تلفن مشاوره 09199631325 می باشد (پایان نامه و مقاله)

افزودن یک دیدگاه